PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC