PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130288901TT GDTX Thành phố http://gdtxhaiduong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230288501THCS Ngọc Châu http://hd-thcsngocchau.haiduong.edu.vn 182 8,070 55 4 9 153 34 1 3 7,154,484
330288502THCS Võ Thị Sáu http://hd-thcsvothisau.haiduong.edu.vn 217 10,324 112 0 7 70 72 4 1 7,719,723
430288503THCS Việt Hoà http://hd-thcsviethoa.haiduong.edu.vn 4 6,572 3 1 3 12 2 1 4 6,959,598
530288504THCS Lê Hồng Phong http://hd-thcslehongphong.haiduong.edu.vn 70 7,137 3 1 2 5 2 1 1 7,959,468
630288505THCS Cẩm Thượng http://hd-thcscamthuong.haiduong.edu.vn 41 5,613 4 1 2 4 2 3 10 6,126,766
730288506THCS Bình Minh http://hd-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 83 9,901 24 32 234 106 32 2 11 4,222,939
830288507THCS Ngô Gia Tự http://hd-thcsngogiatu.haiduong.edu.vn 55 4,711 3 1 2 7 6 9 6 7,589,685
930288508THCS Hải Tân http://hd-thcshaitan.haiduong.edu.vn 14 5,214 4 4 4 4 4 2 2 6,246,465
1030288509THCS Trần Phú http://hd-thcstranphu.haiduong.edu.vn 85 5,019 97 6 11 64 9 2 3 6,244,020
1130288510THCS Bình Hàn http://hd-thcsbinhhan.haiduong.edu.vn 75 7,129 45 0 36 42 20 1 2 5,180,207
1230288511THCS Lê Quý Đôn http://hd-thcslequydon.haiduong.edu.vn 63 0 3 1 2 5 2 6 1 7,868,041
1330288512THCS Tứ Minh http://hd-thcstuminh.haiduong.edu.vn 114 8,265 15 1 3 4 2 1 3 6,698,017
1430288513THCS Tân Bình http://hd-thcstanbinh.haiduong.edu.vn 35 1,709 3 1 2 4 2 1 5 7,121,830
1530288514THCS Trần Hưng Đạo http://hd-thcstranhungdao.haiduong.edu.vn 45 3,053 30 1 6 40 2 2 1 6,124,298
1630288515THCS Chu Văn An http://hd-thcschuvanan.haiduong.edu.vn 4 1,878 6 4 4 4 4 7 1 5,980,612
1730294521THCS Tiền Tiến http://th-thcstientien.haiduong.edu.vn 35 6,068 4 1 4 6 2 2 2 6,459,260
1830294522THCS Quyết Thắng http://th-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 145 7,597 11 1 0 18 2 4 3 6,485,204
1930297508THCS Gia Xuyên http://gl-thcsgiaxuyen.haiduong.edu.vn 98 5,233 4 4 4 4 4 11 4 6,379,991
2030297512THCS Liên Hồng http://gl-thcslienhong.haiduong.edu.vn 68 5,186 39 4 4 4 4 1 5 6,459,842
2130297518THCS Tân Hưng http://hd-thcstanhung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
2230298513THCS Ngọc Sơn http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn 36 4,767 18 42 457 4 4 2 3 6,516,216
2330288401TH Nguyễn Trãi http://hd-thnguyentrai.haiduong.edu.vn 40 8,631 33 11 31 10 28 3 3 640,363
2430288402TH Cẩm Thượng http://hd-thcamthuong.haiduong.edu.vn 46 11,039 16 11 15 27 7 1 2 499,374
2530288403TH Việt Hoà http://hd-thviethoa.haiduong.edu.vn 27 5,892 11 11 7 7 4 6 6 525,318
2630288404TH Thanh Bình http://hd-ththanhbinh.haiduong.edu.vn 129 15,609 11 11 8 8 4 1 6 696,317
2730288405TH Hải Tân http://hd-thhaitan.haiduong.edu.vn 13 9,348 4 11 7 7 4 3 3 679,945
2830288406TH Lý Tự Trọng http://hd-thlytutrong.haiduong.edu.vn 60 9,548 22 11 69 7 4 3 8 567,230
2930288407TH Ngọc Châu http://hd-thngocchau.haiduong.edu.vn 33 10,451 16 11 7 20 82 2 1 587,927
3030288408TH Bạch Đằng http://hd-thvothisau.haiduong.edu.vn 60 6,997 11 11 7 7 4 4 4 561,178
3130288409TH Nhị Châu http://hd-thnhichau.haiduong.edu.vn 12 7,754 77 11 12 7 4 2 3 419,902
3230288410TH Tứ Minh http://hd-thtuminh.haiduong.edu.vn 80 7,113 74 16 74 93 24 1 3 877,927
3330288411TH Đặng Quốc Chinh http://hd-thdangquocchinh.haiduong.edu.vn 31 4,789 11 11 7 7 4 1 2 404,365
3430288412TH Bình Hàn http://hd-thbinhhan.haiduong.edu.vn 23 1,240 13 11 7 7 4 3 3 478,564
3530288413TH Phú Lương http://hd-thphuluong.haiduong.edu.vn 101 9,100 121 11 85 7 20 3 4 490,396
3630288414TH Trần Quốc Toản http://hd-thtranquoctoan.haiduong.edu.vn 16 5,262 11 11 7 7 4 1 4 385,375
3730288415TH Nguyễn Lương Bằng http://hd-thnguyenluongbang.haiduong.edu.vn 59 12,050 11 7 9 7 4 6 11 647,033
3830288416TH Tô Hiệu http://hd-thtohieu.haiduong.edu.vn 45 11,101 13 11 7 7 4 2 2 670,584
3930288417TH Bình Minh http://hd-thbinhminh.haiduong.edu.vn 65 13,441 20 11 270 104 92 3 22 752,378
4030288418TH Đinh Văn Tả http://hd-thdinhvanta.haiduong.edu.vn 33 7,577 11 11 7 7 4 1 1 414,733
4130288419TH Nam Đồng http://hd-thnamdong.haiduong.edu.vn 22 3,178 9 0 1 0 4 4 4 527,662
4230288421TH Tân Bình http://hd-thtanbinh.haiduong.edu.vn 57 6,183 0 0 0 0 0 2 2 581,118
4330288430TH Chu Văn An http://hd-thchuvanan.haiduong.edu.vn 47 3,152 0 0 0 0 0 3 1 428,929
4430294421TH Tiền Tiến http://th-thtientien.haiduong.edu.vn 67 9,681 16 1 0 1 23 1 5 5,942,570
4530294425TH Quyết Thắng http://th-thquyetthang.haiduong.edu.vn 16 9,040 19 1 0 2 5 2 3 5,895,015
4630297408TH Gia Xuyên http://gl-thgiaxuyen.haiduong.edu.vn 88 7,194 13 11 7 7 5 5 4 550,604
4730297412TH Liên Hồng http://gl-thlienhong.haiduong.edu.vn 168 5,727 11 11 7 7 4 2 1 742,340
4830297418TH Tân Hưng http://hd-thtanhung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
4930298414TH Ngọc Sơn http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn 33 4,465 11 11 8 7 4 4 6 472,540
5030288301MN Bình Minh http://hd-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 612,379
5130288302MN Phú Lương http://hd-mnphuluong.haiduong.edu.vn 20 0 14 1 1 0 6 1 2 103,476
5230288303MN Hoa Sứ http://hd-mnhoasu.haiduong.edu.vn 7 0 80 1 1 0 6 1 1 119,244
5330288304MN Nguyễn Trãi http://hd-mnnguyentrai.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 1 101,669
5430288305MN Quang Trung http://hd-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 100,924
5530288306MN Trần Phú http://hd-mntranphu.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 99,619
5630288307MN Trần Hưng Đạo http://hd-mntranhungdao.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 2 133,748
5730288308MN Lê Thanh Nghị http://hd-mnlethanhnghi.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 1 3 100,997
5830288309MN Hải Tân http://hd-mnhaitan.haiduong.edu.vn 166 0 44 1 1 0 6 2 1 148,240
5930288310MN Việt Hoà http://hd-mnviethoa.haiduong.edu.vn 13 0 14 1 1 0 6 2 5 101,122
6030288311MN Bình Hàn http://hd-mnbinhhan.haiduong.edu.vn 8 0 15 0 1 0 6 1 1 102,077
6130288312MN Cẩm Thượng http://hd-mncamthuong.haiduong.edu.vn 9 0 14 1 1 0 6 1 1 100,662
6230288313MN Tứ Minh http://hd-mntuminh.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 98,856
6330288314MN Thanh Bình http://hd-mnthanhbinh.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 3 5 123,348
6430288315MN Ngọc Châu http://hd-mnngocchau.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 3 1 100,870
6530288317MN Nhị Châu http://hd-mnnhichau.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 121,299
6630288318MN Hương Sen http://hd-mnhuongsen.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 102,318
6730288319MN Sơn Ca http://hd-mnsonca.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6830288320MN Hoạ Mi http://hd-mnhoami.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6930288321MN Song Hương (TT) http://hd-mnsonghuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7030288326MN Hoa Sữa (TT) http://hd-mnhoasua.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7130288327MN Ngọc Vân (TT) http://hd-mnngocvan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7230288328MN Thanh Dung (TT) http://hd-mnthanhdung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7330288329MN Hồng Hà (TT) http://hd-mnhongha.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7430288330MN Tân Bình http://hd-mntanbinh.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 98,939
7530288331MN Sao Mai http://hd-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7630288340MN Hoa Sen http://hd-mnhoasen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7730291314MN An Châu http://hd-mnanchau.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 1 2 100,473
7830291315MN Thượng Đạt http://hd-mnthuongdat.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 6 99,491
7930291318MN Ái Quốc http://hd-mnaiquoc.haiduong.edu.vn 12 0 13 1 1 0 6 1 2 124,397
8030291319MN Nam Đồng http://hd-mnnamdong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 100,879
8130291333MN An Thượng http://hd-mnanthuong.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 2 99,491
8230294323MN Tiền Tiến 1 http://th-mntientien1.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 121,438
8330294324MN Quyết Thắng http://th-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 3 2 120,296
8430297303MN Gia Xuyên http://gl-mngiaxuyen.haiduong.edu.vn 70 0 43 0 228 0 6 2 1 180,018
8530297322MN Liên Hồng http://gl-mnlienhong.haiduong.edu.vn 70 0 25 1 8 0 6 1 1 170,527
8630297323MN Tân Hưng http://hd-mntanhung.haiduong.edu.vn 8 0 14 1 1 0 6 1 3 103,665
8730297325MN Thạch Khôi http://hd-mnthachkhoi.haiduong.edu.vn 19 0 14 1 1 0 6 1 2 113,608
8830298313MN Ngọc Sơn http://tk-mnngocson.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 169,394
   Tổng số3,426319,0081,5953721,719930737176253160,909,817